Contact

Voor het maken van een afspraak in Heesch:
0412-457067
info@fysiocentrumheesch.nl
www.fysiocentrumheesch.nl

Algemene voorwaarden

Aanmelden

U kunt zich op diverse manieren aanmelden voor zowel de Fysiotherapie, Pilates en Mindfulness. Dit kan via bovenstaande gegevens of via de administratie van Fysio4denbosch. Indien u geïnteresseerd bent in het aanmelden voor Fysiotherapie kan dit zowel op verwijzing van uw huisarts, specialist of andere medici. Ook kunt u gebruik maken van de directe toegankelijkheid voor fysiotherapie. Dit betekent dat u zonder verwijzing en op eigen initiatief een afspraak kunt maken. Bij de 1e aanmelding zijn wij wettelijk verplicht uw identiteit vast te stellen middels identiteitsbewijs. Ook verzoeken wij u een handdoek mee te nemen. Aanmelden kan via bovenstaande gegevens of via Fysio4denbosch.

Vergoedingen

Vergoeding voor fysiotherapie is afhankelijk van de verzekering die u heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar. Ook is het afhankelijk van het type klacht waar u voor komt. Fysio4denbosch heeft contracten lopen met alle zorgverzekeraars.
Voor de Pilates lessen en het Mindfulness traject zijn er geen vergoedingen mogelijk.
U bent zelf verantwoordelijk voor kennis van verzekerings- en betalingsvoorwaarden en wanneer verzekeringstegoeden worden overschreden. Wanneer u niet of onvoldoende verzekerd bent ontvangt u een particuliere factuur van ons.

Afspraken maken en wijzigen

U kunt telefonisch afspraken maken en/of wijzigen via Fysio4denbosch. Zij hebben een samenwerking met Health4holland welke tevens de administratieve taken doen voor Nijscare. Voor zowel de Fysiotherapie als de Pilates geldt dat wij u verzoeken tenminste 24 uur van te voren uw afspraak af te melden. Indien u niet tijdig afbelt zijn wij genoodzaakt de zitting in rekening te brengen. 

Betalingsvoorwaarden
  • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt/deelnemer en Nijscare.
  • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welk niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening gebracht worden.
  • Behandelingen welk niet voor vergoeding door uw verzekeraar in aanmerking komt zal aan u persoonlijk gefactureerd worden, en dient door u binnen onderstaand betalingstermijn voldaan te worden.
  • Betaling dient na factuurdatum binnen 14 dagen te geschieden. Na het verstrijken van deze termijn treed verzuim in en staat het Nijscare en Fysio 4 Den Bosch vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  • Alle met de incasso gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt/deelnemer.
  • Bij het aanschaffen van een strippenkaart voor de Pilates lessen of een Mindfulness traject geldt de betaling als bevestiging van de inschrijving. Annulering van de inschrijving is na betaling niet mogelijk. Het inschrijfgeld is ook verschuldigd als de kandidaat niet deelneemt aan de lessen waarvoor hij/zij zich ingeschreven heeft.